Book cover

Boligstandard 1967-1981

Resultater fra Boforholdsundersøkelsen 1981


Forfattere: Dagfinn Ås, Thorbjørn Hansen

Sider: 121

Utgivelsesår: 1986

ISBN: 82-536-0242-1