Book cover

Måling av k-verdier for hele veggmoduler


Forfattere: Sivert Uvsløkk

Sider: 79

Utgivelsesår: 1986

ISBN: 82-536-0247-2