Book cover

Rehabilitering av tak og teglfasader. HM Kongens Garde Huseby Leir

Ved utbyggingen av Gardeleiren (1981–1985) ble det utført en rekke klassiske bygningsmessige feil.


kr 390,00

Forfattere: Tore Kvande, Kim Robert Lisø, Alf M. Waldum

Sider: 40

Utgivelsesår: 2003

ISBN: 82-536-0816-0

Denne rapporten beskriver skader, årsaker og rehabiliterings-/reparasjonsmetoder knyttet til tak og fasader i Gardeleiren.
 
Resultatene er relevante for skadede teglkonstruksjoner i hele Norge. Hensikten med rapporten er å bidra til at erfaringene fra de pågående arbeidene kan komme til nytte i nye prosjekter.
 
Rapporten viser rehabiliterings- og reparasjonsmetoder for skadde konstruksjoner. Den gir en oversikt over byggskader på murte konstruksjoner og en overordnet vurdering av klimapåkjenningenes betydning.

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø er forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og har doktorgrad (PhD) i bygnings- og materialteknikk fra NTNU. Han har skrevet om lag 30 internasjonale vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner, samt en rekke bøker, håndbøker, anvisninger og rapporter i SINTEF Byggforsks publikasjonsserier. Hans faglige interessefelt er

  • byggeteknikk og bygningsfysikk
  • klimapåkjenninger og klimatilpasning
  • bygningsklimatologi
  • prosjektledelse
  • prosjektgjennomgang
  • tilstandsanalyser
  • byggskadegransking
  • kontroll av bygningsfysisk prosjektering