Book cover

Mot år 2000 - bo alene eller sammen?

Husholdningsutvikling og boligbehov


Forfattere: Ole Guldbrandsen

Sider: 57

Utgivelsesår: 1986

ISBN: 82-536-0266-9