Book cover

Bostøtte for pensjonister.

En undersøkelse av et boligøkonomisk tiltak


Forfattere: Dagfinn Ås

Sider: 76

Utgivelsesår: 1988

ISBN: 82-536-0267-7