Book cover

Kjøkkeninnredningers fleksibilitet.

En undersøkelse av innredningenes tilpasning til ergonomiske krav, eldres og funksjonshemmede brukeres behov


Forfattere: Grete Bull, Tone Rønnevig

Sider: 103

Utgivelsesår: 1988

ISBN: 82-536-0269-3