Book cover

Boliger for eldre og funksjonshemmmede

Publikasjoner utgitt i Danmark, Norge og Sverige i perioden 1980-1987


Forfattere: Steinar Bergh, Britta Martens

Sider: 45

Utgivelsesår: 1988

ISBN: 82-536-0275-8