Book cover

Building gaskets.


Forfattere: Tore Gjelsvik, Siri B. Berg, Tor Steinar Johansen

Sider: 69

Utgivelsesår: 1988

ISBN: 82-536-0279-0