Book cover

Utforming av vassbrettbeslag

Skader på sålbenk- og vannbrettbeslag utgjør en tredjedel av alle beslagsakene Byggforsk har analysert.


kr 390,00

Forfattere: Tore Kvande, Sivert Uvsløkk, Einar Bergheim

Sider: 33 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0857-8

Denne rapporten bygger på slagregnsprøving av ulike vannbrettbeslag. Resultatene viser hvor godt ulike beslag skjermer mot nedbør.