Book cover

Mennesker med psykisk utviklingshemning, integrering i samfunnet

Praktiske tiltak, teori og metode, offentlige utredninger


Forfattere: Steinar Bergh, Britta Martens

Sider: 73

Utgivelsesår: 1989

ISBN: 82-536-0316-9