Book cover

Utleieboliger

Evaluering av prøveordningen med utleielån i Husbanken


Forfattere: Thorbjørn Hansen, Jon Christophersen

Sider: 80

Utgivelsesår: 1990

ISBN: 82-536-0327-4