Book cover

Gammel i møte med ny teknologi

Teknologiens betydning for kvaliteten i eldres hverdagsliv : en rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv


Forfattere: Tone Alm Andreassen

Sider: 76

Utgivelsesår: 1990

ISBN: 82-536-0321-5