Book cover

Kyndig blikk

Teknologiutvikling med brukerinnflytelse : en rapport fra NBIs forskning om teknologi og hverdagsliv


Forfattere: Bente Skansgård

Sider: 60

Utgivelsesår: 1990

ISBN: 82-536-0322-3