Book cover

Grunnlag for framtidig forskningsprogram om området teknologi og hverdagsliv


Forfattere: Anne Jorunn Berg, Tone Alm Andreassen

Sider: 39

Utgivelsesår: 1990

ISBN: 82-536-0325-8