Book cover

Utforming av parapetbeslag

Nye løsninger og anbefalinger for parapetbeslag i områder med store klimapåkjenninger


kr 390,00

Forfattere: Tore Kvande, Sivert Uvsløkk, Einar Bergheim

Sider: 27 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0921-3

Rapporten presenterer resultater fra slagregnprøving av parapetbeslag og dekkbeslag. Forsøkene viser at ulike utforminger av beslagene gir svært ulike evner til å skjerme mot nedbør.
 

Hovedtemaene er:

  • sikring av overgang mellom tak og yttervegger i områder med store klimapåkjenninger
  • sikring mot vannlekkasjer og fukt
  • utforming av parapetbeslag og dekkbeslag
Målgruppen er blikkenslagere, arkitekter, byggetekniske rådgivere og entreprenører.