Book cover

Ising på tak

En studie av et skadetilfelle : en rapport fra NTNF-prosjektet "Byggskader".


Forfattere: Helge Juul, Trond Bøhlerengen

Sider: 24

Utgivelsesår: 1990

ISBN: 82-536-0347-9

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.