Book cover

Livsløpsboliger: fungerer eller feiler?

Etterprøving av Husbankens regler


Forfattere: Jon Christophersen

Sider: 127

Utgivelsesår: 1990

ISBN: 82-536-0349-5