Book cover

Byggeforskrift for tilgjengelighet : intensjoner og praksis

En undersøkelse av kommunal byggesaksbehandling, praksis hos typehusbedrifter og arkitekter, ferdige bygg


Forfattere: Tore Lange, Jon Christophersen

Sider: 82

Utgivelsesår: 1990

ISBN: 82-536-0351-7