Book cover

Konstruksjoner mot grunnen

Fuktsikring, drenering og overvannshåndtering


Forfattere: Peter Blom

Sider: 55 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0927-2

Vannbelastningen på yttervegger under terreng øker.
Vegg- og golvkonstruksjoner mot grunnen er spesielt utsatte for skader som følge av store nedbørsmengder, kuldebruvirkninger og setningsproblemer. Til og med nye bygninger er utsatte for fuktskader.
 
Uheldig plassering av isolasjon, dårlig drenering eller utettheter i ytterveggen kan være blant årsakene.

Denne rapporten gir en samlet framstilling av Byggforsks anbefalinger for fuktsikring av vegg- og golvkonstruksjoner mot grunnen. Rapporten viser også løsninger for lokal håndtering av overvann, som blant annet bidrar til mindre overbelastning på kommunale avløpsnett.