Book cover

Minstepensjonister og botilskudd


Forfattere: Per Åhrén, Dagfinn Ås

Sider: 55

Utgivelsesår: 1991

ISBN: 82-536-0364-9