Book cover

Radon i eksisterende boliger.

Tiltak for å redusere konsentrasjonen Kostnad-nytte-analyse for ulike tiltaksgrenser


Forfattere: Jørn T. Brunsell, Anne Gro Hustoft, Bjørn Lind, Terje Strand

Sider: 83

Utgivelsesår: 1991

ISBN: 82-536-0370-3