Book cover

Effektivitetsanalyse av byggeprosjekter

Måle- og analysemetode basert på referansetesting av 122 norske boligblokkprosjekter fra perioden 2000-2005


kr 390,00

Forfattere: Thorbjørn Ingvaldsen, Dag Fjeld Edvardsen

Sider: 313 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0956-0

Rapporten er et resultat av det femårige FoU-prosjektet "Produktivitet i bygg- og anleggsnæringen". Målet har vært å kunne beregne effektivitet og finne «beste praksis» i norsk byggevirksomhet. Med en årsproduksjon som har passert 200 milliarder kroner, åpner dette for stor gevinst og læring.

Analysen tok utgangspunkt i 122 forholdsvis like boligblokkprosjekter utført i Norge i perioden fra 2000 til 2005, og har målt produktiviteten i hvert prosjekt for å identifisere Beste praksis-prosjektene. Innbyrdes effektivitet har blitt beregnet statistisk.

Gjennom dette prosjektet har byggebransjen fått en ny ytelsesindikator, som med større presisjon enn andre kjente indikatorer kan si noe om byggeprosjektenes innbyrdes prestasjoner.