Book cover

Kommunale råd for funksjonshemmede som arena for brukermedvirkning

Forprosjektrapport


Forfattere: Tone Alm Andreassen

Sider: 43

Utgivelsesår: 1991

ISBN: 82-536-0374-6