Book cover

Flytting og pendling i Oslo- og Akershusregionen

Analyser av Boforholdsundersøkelsen 1988 som del av utredningsarbeidet og planleggingen for hovedflyplassen på Gardermoen


Forfattere: Dagfinn Ås

Sider: 31

Utgivelsesår: 1991

ISBN: 82-536-0377-0