Book cover

Luftede kledninger


Forfattere: Tore Kvande, Kim Robert Lisø, Berit Time

Sider: 42 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0974-4

Luftede kledninger kan utformes av mange ulike typer materialer og på mange forskjellige måter. Hovedprinsippet er imidlertid det samme: Kledningen (regnskjermen) skal skilles fra bakveggen (vindsperra) med et ventilert og drenert luftrom.
Denne rapporten gir en samlet framstilling av SINTEF Byggforsks erfaringer med luftede kledninger: prinsipper, anbefalinger og vanlige skadetyper. Rapporten retter seg mot planleggere, ingeniører og arkitekter, og viser hvilke hensyn som må tas ved utforming av luftede kledninger.Hovedfokus er lagt på erfaringer knyttet til slagregnspåkjenninger, det vil si påkjenninger fra kombinasjonen av regn og vind.
 

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø er forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og har doktorgrad (PhD) i bygnings- og materialteknikk fra NTNU. Han har skrevet om lag 30 internasjonale vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner, samt en rekke bøker, håndbøker, anvisninger og rapporter i SINTEF Byggforsks publikasjonsserier. Hans faglige interessefelt er

 • byggeteknikk og bygningsfysikk
 • klimapåkjenninger og klimatilpasning
 • bygningsklimatologi
 • prosjektledelse
 • prosjektgjennomgang
 • tilstandsanalyser
 • byggskadegransking
 • kontroll av bygningsfysisk prosjektering

 • Kapittel 1
  • Kapittel 1.1
  • Kapittel 1.2
   • Kapittel 1.2.1