Book cover

Krumtappgrupper på fylkesnivå : Modell for forsøksprosessen

Læring og spredning fra forsøk.


Forfattere: Anne Sæterdal

Sider: 80

Utgivelsesår: 1992

ISBN: 82-536-0394-0