Book cover

Ungdom og bolig

Hva vet vi i dag om unges etablering? : en utredning for Kommunaldepartementet og Barne- og familiedepartementet


Forfattere: Ole Guldbrandsen , Thorbjørn Hansen, Lars Gulbrandsen

Sider: 69

Utgivelsesår: 1992

ISBN: 82-536-0402-5