Book cover

Fordelingsvirkninger av bolig- og skattepolitikken i 1980-årene


Forfattere: Rolf Barlindhaug

Sider: 84

Utgivelsesår: 1992

ISBN: 82-536-0404-1