Book cover

Råd for uråd : Tverrfaglig rådgivning i boligsaker for funksjonshemmede.

konklusjoner og anbefalinger


Forfattere: Grete Bull, Tore Lange, Lisbeth Grut

Sider: 24

Utgivelsesår: 1993

ISBN: 82-536-0408-4