Book cover

Innarbeiding av kvalitetsstyring

Fallgruber og psykologiske problemstillinger


Forfattere: Kristin Hedenstad, Bjørn Otto Meyer

Sider: 40

Utgivelsesår: 1993

ISBN: 82-536-0421-1