Book cover

Servicebolig - dyr bolig eller rimelig institusjon?

Kostnader og effekter av en ny boform for eldre


Forfattere: Grete Bull

Sider: 70

Utgivelsesår: 1993

ISBN: 82-536-0455-6