Book cover

Forebygging på tvers?

Organisering og arbeidsprosesser i prosjektene "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak"


Forfattere: Lars-Marius Ulfrstad

Sider: 72

Utgivelsesår: 1993

ISBN: 82-536-0426-2