Book cover

Kommunal bygge- og eiendomsforvaltning

Rapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Asker, Bodø, Sandnes og Steinkjer kommuner og Byggforsk


Forfattere: Eigil Stang, Anne-Cathrine Flyen

Sider: 38

Utgivelsesår: 1993

ISBN: 82-536-0430-0