Book cover

Gårdsrom som en del av byfornyelsen

Spørreundersøkelse av beboernes egne vurderinger


Forfattere: Susanne Søholt

Sider: 52

Utgivelsesår: 1993

ISBN: 82-536-0432-7