Book cover

Småhusområder

Bedre bebyggelsesplaner og fortetting med kvalitet


kr 420,00

Forfattere: Jens Bjørneboe

Sider: 169 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2000

ISBN: 82-536-0689-3

Håndboka forklarer hvordan man skisserer og planlegger et småhusområde, hvordan hus, anlegg for vei, vann og avløp og grønne områder settes sammen til et godt boligområde, bruksmessig, økonomisk og estetisk.
 
Boka tar utgangspunkt i dagens virkelighet med små tomter og vanskelig terreng, og viser hvordan man oppnår god tilpasning mellom terrenget, bygninger, veier og tekniske anlegg.

Småhusområder
viser også hvordan du kan bruke regelverk og alternative prinsipper for å utnytte fortettingspotensialet bedre og samtidig ta vare på byggeskikken.
 
Småhusområder retter seg til utbyggere, planleggere og saksbehandlere, samt politikere som sitter i bygningsråd.