Book cover

Hvordan kan bydelshus overleve?

En drøfting av fire bydelshus i Oslo med fokus på aktiviteter og økonomi


Forfattere: Ellen Lühr

Sider: 73

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0438-6