Book cover

Brukermedvirkning i norsk helsetjeneste

Kartlegging av former for brukermedvirkning som er prøvd ut i norsk helsetjeneste


Forfattere: Tone Alm Andreassen, Lisbeth Grut

Sider: 59

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0439-4