Book cover

Kommunal utleie av boliger

Noen tall fra en enquête til alle landets kommuner 1993


Forfattere: Thorbjørn Hansen

Sider: 25

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0445-9