Book cover

Fukt i bygninger

Fuktskader er kostbare og kan føre til helseproblemer som følge av dårlig inneklima.


kr 599,00

Forfattere: Stig Geving, Jan Vincent Thue

Sider: 465 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2002

ISBN: 82-536-0747-4

Fukt i bygninger er den første boka i Norge som gir en samlet framstilling av fukt i bygninger og konstruksjoner og behandler temaet i hele sin bredde.

 
Boka er et grunnleggende referanseverk for alle som er faglig involvert i prosjektering, produksjon, vedlikehold og forvaltning av bygninger. Samtidig er den lagt opp som lærebok i fuktteknikk på universitets- og høyskolenivå.
 

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv

Jan Vincent Thue

Jan Vincent Thue er professor i bygningsfysikk ved NTNU.

 • Forord
 • 1 Innledning
  • 1.1 Generelt
  • 1.2 Lover og forskrifter
  • 1.3 Fuktsikring og fuktskader
 • 2 Fuktpåkjenninger i bygninger
  • 2.1 Generelt
  • 2.2 Fuktig luft
  • 2.3 Lekkasjer
  • 2.4 Fukt i grunnen
  • 2.5 Byggfukt
 • 3 Prinsipper for fuktsikre konstruksjoner
  • 3.1 Generelt
  • 3.2 Begrense påkjenningene fra nedbør
  • 3.3 Begrense tilførselen av fukt fra innelufta
  • 3.4 Begrense tilførselen av fukt fra grunnen
  • 3.5 Begrense byggfukten
  • 3.6 Bruke materialer som tåler fuktpåvirkningen
  • 3.7 Gi konstruksjonen god uttørkingsevne
 • 4 Materialer og materialforbruk
  • 4.1 Fuktegenskaper generelt
  • 4.2 Sperresjikt
  • 4.3 Impregnering
  • 4.4 Fugematerialer og lim
  • 4.5 Golvbelegg
  • 4.6 Materialer for overflatebehandling
 • 5 Bygningsdeler
  • 5.1 Drenering og grunnforhold
  • 5.2 Golv på grunnen
  • 5.3 Kryperom
  • 5.4 Yttervegger mot terreng
  • 5.5 Yttervegger
  • 5.6 Vinduer og glasskonstruksjoner
  • 5.7 Tak
  • 5.8 Tilslutninger
 • 6 Spesielle bygninger og rom
  • 6.1 Våtrom
  • 6.2 Svømmehaller og andre rom med høy luftfuktighet
  • 6.3 Kjøle og fryserom
  • 6.4 Samvirke mellom bygning og installasjoner
 • 7 Byggeprosessen
  • 7.1 Generelt
  • 7.2 Programmering
  • 7.3 Prosjektering
  • 7.4 Produksjon
  • 7.5 Bruk
  • 7.6 Ombyggning og vedlikehold
 • 8 Fuktskader
  • 8.1 Typiske fuktskader og årsaker
  • 8.2 Undersøkelse av fuktskader i bygninger