Book cover

Feltundersøkelse av ettlags taktekninger


Forfattere: Knut Noreng, Helge Juul, Trygve Isaksen

Sider: 92

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0465-3