Book cover

Bade- og svømmeanlegg

Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg


kr 396,00

Forfattere: Knut Ivar Edvardsen

Sider: 252 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0802-0

Bade- og svømmeanlegg inneholder bl.a.:

  • detaljerte beskrivelser og framgangsmåter for administrasjon, planlegging, kontroll og tilstandsanalyse
  • beskrivelse av forvaltning, drift og systematisk vedlikehold av ulike konstruksjonsdeler og tekniske installasjoner i et bade- og svømmeanlegg
  • oversikt over relevante lover og forskrifter
Anvisningene i boka er gyldige for alle bygg som har rom med høy fuktbelastning.


 

Author

Knut Ivar Edvardsen

Knut Ivar Edvardsen er sertifiseringsleder ved SINTEF Byggforsk.

Se også

Byggebransjens våtromsnorm. Figursamling 350 utvalgte illustrasjoner fra Byggebransjens våtromsnorm. Fås også som e-bok.
 kr 298,00
Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 520,00