Book cover

Bade- og svømmeanlegg

Bygging, drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg


kr 499,00

Forfattere: Knut Ivar Edvardsen

Sider: 252 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2004

ISBN: 82-536-0802-0

Bade- og svømmeanlegg inneholder bl.a.:

  • detaljerte beskrivelser og framgangsmåter for administrasjon, planlegging, kontroll og tilstandsanalyse
  • beskrivelse av forvaltning, drift og systematisk vedlikehold av ulike konstruksjonsdeler og tekniske installasjoner i et bade- og svømmeanlegg
  • oversikt over relevante lover og forskrifter
Anvisningene i boka er gyldige for alle bygg som har rom med høy fuktbelastning.

Boka har ikke vært faglig oppdatert siden den ble utgitt i 2004.
 

Author

Knut Ivar Edvardsen

Knut Ivar Edvardsen er sertifiseringsleder ved SINTEF Byggforsk.

Se også

Byggebransjens våtromsnorm. Figursamling 350 utvalgte illustrasjoner fra Byggebransjens våtromsnorm. Fås også som e-bok.
 kr 399,00
Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 549,00