Book cover

Rimelige lavenergiboliger, varmegjenvinning

Nytt, enkelt system for boligventilasjon


Forfattere: Per Gundersen

Sider: 72

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0468-8