Book cover

Måling av resultater fra arbeid med kvalitetsforbedringer


Forfattere: Odd Sjøholt, Antti Lakka

Sider: 36

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0471-8