Book cover

Byggskadeomfanget i Norge

Utbedringskostnader i norsk bygge-/eiendomsbransje - og erfaringer fra andre land


Forfattere: Thorbjørn Ingvaldsen

Sider: 91

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0472-6