Book cover

Tilbudet av kommunale utleieboliger i Norge


Forfattere: Thorbjørn Hansen

Sider: 69

Utgivelsesår: 1994

ISBN: 82-536-0474-2