Book cover

Klimatilpasning av bygninger

Oppslagsverk og lærebok om klimatilpasning


kr 274,00

Forfattere: Tore Kvande, Kim Robert Lisø

Sider: 177 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2007

ISBN: 978-82-536-0960-7

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljøet. Klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, og bygningskonstruksjoner i deler av landet må tåle større påkjenninger, spesielt fuktpåvirkning.
 

Author

Tore Kvande

Tore Kvande er professor i byggeteknikk ved NTNU og teknisk sjef i Nordbohus. Han har tidligere vært ansatt i SINTEF Byggforsk og har vært forfatter på en rekke utgivelser om bygningskonstruksjoner og klimatilpasning.

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø er forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og har doktorgrad (PhD) i bygnings- og materialteknikk fra NTNU. Han har skrevet om lag 30 internasjonale vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner, samt en rekke bøker, håndbøker, anvisninger og rapporter i SINTEF Byggforsks publikasjonsserier. Hans faglige interessefelt er

 • byggeteknikk og bygningsfysikk
 • klimapåkjenninger og klimatilpasning
 • bygningsklimatologi
 • prosjektledelse
 • prosjektgjennomgang
 • tilstandsanalyser
 • byggskadegransking
 • kontroll av bygningsfysisk prosjektering

 • 1 Klimatilpassing
  • Bohov for klimatilpassing
  • Ekstremvær og hverdagsvær
  • Klimapåkjenninger og byggskader
  • Fuktpåkjenninger gir spesielle utfordringer i byggeprosessen
  • Nye metoder for geografisk differensiert utforming
  • Bruk av klimadata og - indekser for bygningsfysikk prosjektering
  • Klimatilpasning og samfunnssikerhet i offentlig forvaltning
  • Ansvar for klimatilpasning
  • Klima 2000
  • Utvalgte resultater fra Klima 2000
 • 2 Klimapåkjenninger
  • Klimaet i Norge
   • Råtefare
  • Klimaendringer
  • Klimascenario for norge om 50 år - større variasjon
  • Klimadata for dimensjonering av bygningskonstruksjoner
  • Vind
  • Nedbør
  • Regnintensitet
  • Salregn
  • Råtefare
  • Dimensjonerende utetemeratur
  • Årsmiddelstemperatur
  • Frostmengder
  • Frostdybde
  • Frostnedbryting av telmurverk
  • Atmosfærisk ising
  • Snølast
  • Snødrift og fonndannelse
  • Snøspylere
 • 3 Byggskader
  • SINTEF Byggforsks byggskadearkiv
  • Nasjonal database for byggkvalitet
  • Definisjoner
  • Skadeomfang
  • Skadekilder
  • Oppdagelsestidspunkt
  • Fordeling av skader etter bygningsdel
  • Golv på grunnen og kryperom
  • Vegger over terreng
  • Yttervegger over terreng
  • Tak og terrasser
  • Byggskader på murte konstruksjoner
  • Puss på isolasjon
  • Beslag mot nedbør
  • Risiko for muggoppvekst og - spredning
 • 4 Fuktsikker byggeprosess
  • Hva innebærer fuktsikker byggeprosess?
   • Værbeskyttet byggning med WPS
  • Håndtering av fuktproblematikk i lover og forskrifter
  • TEK og fukt i bygninger
  • Klimatilpassing og fuktsikring av typehus
  • Værbeskyttet bygning
 • 5 Konstruksjoner mot terreng
  • Hovedprinsipper for fuktsikring av bygningsdeler under terreng
  • Utvendig varmeisolering av yttervegg mot terreng
  • Prinsipper for lkoal overvannshåndtering
  • Dimensjonering av fordrøyningsmagasiner
  • Golv på grunnen med ringmur
 • 6 Yttervegger over terreng
  • Totalinnsetningmot slagregn
  • Funksjonskrav til luftede kledninger og fuger
  • Fugekryss
  • Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon
  • Vindusinsetting
  • Fuktberegningsmuligheter
 • 7 Tak
  • Sikkerhet mot snø og vindlast
  • Hvilke bygningstyper er i faresonen ved store snølaster
  • Hvilken snølast er taket dimensjonert for å tåle
  • Hvordan bør taket måkes
  • Kaldt, luftet loft
  • Kaldt, ikke luftet loft
  • Inndrevsikre lufteåpninger ved raft
  • Kompakte tak of fuktsikkerhet
  • Selvuttørkingsmekanismer i kompakte tak
  • Vindforankring av fleksible takbelegg
  • Funksjonskrav til beslag mot nedbør
  • Parabetbeslag
 • 8 Klima 2000
  • Hovedmål
  • Organisering og metoder
  • Programråd
  • Faglige utvalg
  • Hovedsamarbeidspartnere
  • Bransjepartnere
  • Bransjeforeninger
  • Norske fagmiljøer
 • 9 Publikasjonsliste
  • Doktorgradavhandlinger
  • Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med referee ordning
  • Vitenskapelige konferansepublikasjoner
  • Publikasjoner fra SINTEF Byggforsk
  • Anvisninger i Byggforskserien
  • Faglige artikler
  • Foredrag, kurs og seminarer
  • Andre publikasjoner
  • Debattinnlegg og kronikker
  • Studentoppgaver