Book cover

Ventilasjon og luftkvalitet i småhus

Feltundersøkelse og litteraturgjennomgang


Forfattere: Peter Blom, Eimund Skåret

Sider: 39

Utgivelsesår: 1995

ISBN: 82-536-0478-5