Book cover

Bolig eller institusjon?

Ulikhet mellom kommunene i eldreomsorgen, og nye omsorgsboliger i 1994


Forfattere: Ole Guldbrandsen

Sider: 96

Utgivelsesår: 1995

ISBN: 82-536-0482-3