Book cover

Equipment for measuring thermal transmissivity and thermal resistance

Intercalibration


Forfattere: Sivert Uvsløkk

Sider: 13

Utgivelsesår: 1995

ISBN: 82-536-0487-4